Praktijkondersteuners GGZ – Vechtzorg Huisartsenpraktijken – Breukelen
Header afbeelding
Vechtzorg Huisartsenpraktijken
De Angstel 31a/b/c 3621 WC
Breukelen

Praktijkondersteuners GGZ

Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)

Er zijn twee praktijkondersteuners GGZ werkzaam. De afkorting staat voor Praktijk Ondersteuner Huisartsenzorg – Geestelijke GezondheidsZorg. Ze werken onder verantwoordelijkheid van en in overleg met de huisartsen. De POH-GGZ en de huisarts werken samen bij het behandelen en begeleiden van mensen met psychosociale en psychische klachten.

Wie is de POH-GGZ?

De POH-GGZ heeft kennis en ervaring op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. Door de deskundigheid op het terrein van psychische en psychosociale klachten is een kortdurende behandeling of begeleiding binnen de huisartsenpraktijk vaak mogelijk, zodat uw klachten of spanningen verminderen. Met een POH-GGZ is er de mogelijkheid om snel en laagdrempelig aan de slag te gaan met uw klachten.

Met welke klachten gaat u naar de POH-GGZ?

 • Somberheid, vermoeden van depressie
 • Angst- en spanningsklachten
 • Spanningen thuis of op het werk
 • Overbelasting/burn-out
 • Verlies van een dierbare
 • Middelengebruik en/of middelenmisbruik
 • Seksuele problemen of vragen
 • Schuldhulpverlening
 • Relatieproblemen
 • Enz.

POH-GGZ jeugd

Eén van onze POH-GGZ is gespecialiseerd in de zorg voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar. U (ouder en kind/jongere) kunt hier terecht  voor de volgende zorgen, vragen of problemen:

 • Zorgen of vragen over de ontwikkeling van kind en jongeren
 • Problemen bij de opvoeding
 • Zorgen over het gedrag (bijvoorbeeld: druk, stil)
 • Prikkelbaarheid/boosheid
 • Angstige of nerveuze gevoelens
 • Somberheid
 • Problemen bij moeilijke situaties (scheiding, verlies, pesten, schoolverzuim)
 • Hoofdpijn, buikpijn, moeheid etc. zonder aanwijsbare medische oorzaak
 • Enz.

Wat kan de POH-GGZ voor u doen?

Tijdens het intakegesprek brengt de POH-GGZ samen met u uw klachten en hulpvraag in kaart. Afhankelijk van uw zorgbehoefte en hulpvraag volgen er vervolgafspraken. Na één of meerdere gesprekken kunt u mogelijk weer op eigen kracht verder.
Soms is het nodig om u door te verwijzen naar een andere hulpverlener of instelling (zoals maatschappelijk werk, een psychologenpraktijk of een GGZ-instelling). De POH-GGZ zal samen met u zoeken naar het beste traject wat bij u past.

Hoe komt een afspraak bij de POH-GGZ tot stand?

U kunt eerst met uw huisarts bespreken of een gesprek met de POH-GGZ voor u zinvol kan zijn. Als dat het geval is, wordt een eerste afspraak voor een intakegesprek gemaakt.

Tijdsduur van een gesprek en gemiddelde duur van begeleiding

Het intakegesprek duurt ongeveer 45 minuten. De vervolgafspraken duren ongeveer 20 minuten. Meestal zijn twee tot acht gesprekken voldoende.

Kosten

Voor u zijn geen kosten verbonden aan de gesprekken met de POH-GGZ. De consulten maken deel uit van de huisartsenzorg in het basispakket van uw zorgverzekering.

Afzeggen van een afspraak POH

Wij verzoeken u uitsluitend af te zeggen als dit echt niet anders kan. Indien u plotseling bent verhinderd, is het belangrijk dat u minimaal 24 uur van te voren afbelt bij de huisartsenpraktijk.