Klachten de Angstel – Vechtzorg Huisartsenpraktijken – Breukelen
De Angstel 31b 3621 WC Breukelen

Klachten de Angstel

Wanneer u ontevreden bent, stellen wij het op prijs dat u dat met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het samen met u op te lossen. Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klachten bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris, die een uitspraak vraagt bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Het oordeel van de geschillencommissie is bindend. Kijk voor meer informatie op de website van de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).